Coronamaatregelen

Naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19) zijn ook wij genoodzaakt maatregelen te treffen om zowel uw gezondheid als die van onze medewerkers te beschermen.  Daarom willen wij graag uw aandacht voor onderstaande punten:

 

 • Wij werken bij voorkeur op afspraak.
 • Meld u aan bij de hoofdingang/receptie (en dus niet in de werkplaats).
 • Houd 1,5 meter onderlinge afstand, ook buiten.
 • Rijd uw auto indien mogelijk zelf in de werkplaats en volg de aanwijzingen van onze medewerker(s). Zo vermijden we elk contact met het interieur van uw auto.
 • Wacht tijdens de werken bij voorkeur buiten of in uw auto.
 • Betaal elektronisch.
 • Bij elke vorm van griepklachten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts verzoeken wij u om uw afspraak minimaal twee weken uit te stellen.

Specifieke maatregelen kunnen afwijken per Premio-vestiging, Volg de aanwijzingen van de medewerkers ter plaatse.

 

Wij kijken er alvast naar uit om u veilig in onze bandencentrales te mogen verwelkomen. Een Premio-vestiging in uw buurt vindt u hier.

 

Denk aan uw eigen veiligheid en aan die van elkaar!

Het Premio-Team

 

 

 

Mesures contre le coronavirus

En raison du coronavirus (COVID-19), nous sommes également contraints de prendre des mesures afin de protéger votre santé ainsi que celle de nos collaborateurs. Nous souhaitons dès lors attirer votre attention sur les points suivants:

 

 • Nous travaillons de prĂ©fĂ©rence sur rendez-vous.
 • Adressez-vous Ă  l’entrĂ©e principale/la rĂ©ception (et donc pas Ă  l’atelier).
 • Maintenez une distance sociale de 1,5 mètre, mĂŞme Ă  l’extĂ©rieur.
 • Si possible, rentrez vous-mĂŞme votre voiture dans l’atelier et suivez les indications de notre/nos collaborateur(s). Nous Ă©vitons ainsi tout contact avec l’intĂ©rieur de votre voiture.
 • Pendant les travaux, attendez de prĂ©fĂ©rence Ă  l’extĂ©rieur de l’atelier ou dans votre voiture.
 • PrivilĂ©giez les paiements Ă©lectroniques.
 • En cas d’une forme quelconque de symptĂ´mes grippaux, de rhume de cerveau, de maux de gorge ou de fièvre, nous vous demandons de reporter de deux semaines au moins votre rendez-vous.

 

Selon les établissements Premio, des mesures spécifiques peuvent être différentes. Suivez les instructions des collaborateurs sur place.

 

Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir en toute sécurité dans nos centrales de pneus. Vous trouverez ici l’établissement Premio le plus proche.

 

Songez à votre propre sécurité et à celle des autres!

 

L’équipe Premio

 

 

Corona measures

As a result of the corona virus (COVID-19), we too are compelled to take measures to protect your health as well as that of our employees. That is why we would like to draw your attention to the following points:

 

 • We work by preference by appointment.
 • Report at the main entrance/reception (and so not in the workshop).
 • Keep a distance of 1.5 metres, also outside.
 • If possible, drive your car yourself into the workshop and follow the instructions of our employee(s). This way we avoid any contact with the interior of your car.
 • Wait outside or in your car during the work.
 • Pay electronically.
 • In the event of any type of flu symptoms, nasal cold, sore throat or fever, we ask that you postpone your appointment for at least two weeks.

 

Specific measures may vary from one Premio store to another. Follow the instructions of the employees at the location.

 

We look forward to welcoming you safely in our tyre centres. You can find a Premio store near you here.

 

Think of your own safety and that of others!

 

The Premio Team